Jakkulassa on ollut hevosia toimintamme alusta lähtien ja niiden päivittäisistä tarpeista huolehtiminen on merkittävä osa nuorten arkea.
Hevostoimintamme on sosiaalipedagogisesta teoreettisesta ja käytännöllisestä viitekehyksestä lähtevää työtä, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen hevosen kanssa tapahtuvassa yhteilöllisessä toiminnassa. Talliyhteisömme toiminta on muotoiltu niin, että kaikki nuoret ja aikuiset taitoihin katsomatta pystyvät osallistumaan siihen.

   
© 2021 - Jakkula Oy
maillots foot maillots foot pas cher