Jakkulan Sijaishuoltokodit Oy on Vieremän kunnassa, Salahmin kylällä sijaitseva kodinomainen lastensuojelulaitos. Tarjoamme ammatillisia sijaishuoltopalveluita huostaanotetuille sekä avohuollon tukitoimin sijoitetuille lapsille ja nuorille. Lasten ja nuorten hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen lisäksi tarjoamme yksilöllisiä jälkihuoltopalveluita sekä perhetyötä.

Tavoitteenamme on taata käytöshäiriöisille, oppimisvaikeuksissa oleville sekä psyykkisesti oireileville lapsille ja nuorille turvallinen ja virikkeellinen koti sekä kasvuympäristö. Työmme lasten kanssa on pitkäjänteistä kasvun tukemista ja ohjaamista, jokaisen nuoren yksilölliset tarpeet huomioiden. Päämäärämme on sitouttaa vanhemmat yhteiseen työskentelyyn lapsen parhaaksi. Työmme perustuu sosiaalipedagogiseen ajattelutapaan, josta tärkeimpänä nousee esille yhteisöllisyys.

 

Jakkulan kärkiarvot

  • aito läsnäolo
  • perustarpeet
  • arvostus ja kunnioitus
  • turvallisuus
  • luottamus
  • aikuisuus
   
© 2021 - Jakkula Oy
maillots foot maillots foot pas cher